Velika akcija prikupljanja kabastog otpada u Užicu

U poslednjih nekoliko meseci veoma je primetna praksa da građani kabasti otpad ( fotelje, krevete, ormare, šporete…) ostavljaju pored kontejnera za komunalni otpad, ali i na mestima koja apsolutno nisu za to predviđena, poput autobuskih stajališta i raskrsnica. Pored kabastog na pomenutim lokacijama ostavlja se i zeleni i građevinski otpad, što dodatno otežava rad RJ “Čistoća” JKP “Bioktoš” i ometa redovne aktivnosti u odvoženju komunalnog otpada. Zbog toga će, prema rečima člana Gradskog veća Srđana Nedeljkovića, u gradu biti organizovana velika akcija čišćenja i uklanjanja pomenutih vrsta otpada.

“Velika akcija čišćenja i uklanjanja kabastog, zelenog i građevinskog otpada održaće se u četvrtak 15. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Nosilac akcije biće JKP “Bioktoš”, a ostala javna komunalna preduzeća dala su svoj doprinos obezbeđivanjem potrebnog broja ljudi i neophodne mehanizacije. Ovom prilikom bih pozvao sve naše sugrađane da u naredna dva dana iznesu što veće količine pomenutog otpada, na sve lokacije gde postoje kontejneri. Takođe zamolio bih Užičane da kabasti otpad ne ostavljaju na raskrsnicama, autobuskim stajalištima i drugim mestima koja za to nisu predviđena već da to čine u terminima koji su propisani i u one kontejnere koji su za to predviđeni”.

Nataša Milović Stefanović direktorka JKP “Bioktoš” ističe da ovo preduzeće sa 15 vozila i oko 30 izvršilaca svakodnevno sakuplja i odvozi otpad i da je to na godišnjem nivou ogromna količina.

“JKP “Bioktoš” povereni su poslovi transporta i sakupljanja otpada, svakodnevno sedam dana u nedelji RJ “Čistoća” sakuplja i odvozi otpad. U seoskim mesnim zajednicama to se čini jednom sedmično, a u gradskim jednom ili dva puta nedeljno. Na godišnjem nivou oko 21 000 tona otpada odveze se na deponiju Duboko i oko 60 tona čini upravo kabasti otpad. I pored svih kontejnera koji su raspoređeni po redovnom planu i kontejnera koji se jednom mesečno postavljaju po BWL projektu pojavljuje se velika količina otpada pored kontejnera od 1,1 m3 koji nisu za to namenjeni. Molimo građane da do četvrtka iznesu sav građevinski, zeleni i kabasti otpad i tako pomognu da nam grad bude čistiji i uređeniji”.