Lična karta radija

Naziv: RADIO SAN
Poslovno ime: PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZIJU I MARKETING RADIO SAN DOO, UŽICE
Matični broj: 20121947
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: Užice, Mihajla Pupina 1
PIB: 104230896