Marketing – Cenovnik oglašavanja

Sve informacije o zakupu medijskog prostora možete dobiti:

pozivom na broj 031/517 – 350  ili

mejlom: marketing@radiosan.rs.

Radno vreme za rad sa strankama: pon – pet 09.00 – 15.00