GRADSKO TAKMIČENJE U PRUŽANJU PRVE POMOĆI

Pored ekipa Prve pomoći podmlatka i omladine Crvenog krsta koje imaju svoja takmičenja, na lokalnom i državnom nivou svoja umeća prikazuju i ekipe Realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja. Crveni krst Užice dugogodišnji je prvak Srbije u Realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja, a sve to zahvaljujući stečenom iskustvu i načinu rada sa ekipama. Šest ekipa svoje znanje pokazalo je i danas  na Gradskom takmičenju, koje se tradicionalno organizuje u Nedelji Crvenog krsta.