DANAS SE OBELEŽAVA MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA

Medicinske sestre kao jedna od glavnih karika zdravstvenog sistema, danas obeležavaju svoj dan. Ovaj poziv potrebno je obavljati sa puno ljubavi i razumevanja a kao osnova svega ističe se humanost.