ŠTA JE ZA ČETIRI GODINE POSTOJANJA POSTIGLA ŽENSKA PARLAMENTARNA MREŽA?

Usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici koji stupa na snagu 1. jula, izmena Krivičnog zakona po kojoj seksualni delikt nad maloletnicima ne zastareva i uvođenje rodnog budžetiranja, neki su od najznačajnijih rezultata Ženske parlamentarne mreže, osnovane 14. februara  2013. godine. Čine je narodne poslanice u republičkom parlamentu a među njima je i Ivana Stojiljković, narodna poslanica iz Užica.