POČELA ISPLATA DRUGE RATE ZA RODITELJE KOJI SU PLAĆALI VRTIĆ VIŠE OD PREDVIĐENOG

Za roditelje u Užicu koji su plaćali vrtiće više nego što je bilo predviđeno zakonom, počela je isplata druge rate novčane naknade. Sporazumom je definisano da se nadoknada roditeljima plati u dve rate. Prva rata je isplaćena u septembru prošle godine, a rok za isplatu druge rate je 20. mart.