KOMUNALNE DELATNOSTI U 2017. GODINI

Budžetom za 2017. godinu za komunalne delatnosti predviđeno je 426,8 miliona dinara. Pored poslova na održavanju javne rasvete i zelenih površina, javnoj higijeni i ostalih komunalnih poslova, planirani su i projekti na Aerodromu Ponikve, rekonstrukciji fekalne i kišne kanalizacije radi izgradnje novih objekata, kišnoj kanalizaciji unutar gradskih mesnih zajednica, osposobljavanje za ponovno funkcionisanje SBR reaktora u Zlakusi sa uređenjem partera i pristupnog puta.

Za  radove na kišnoj kanalizaciji u Ulici Miloša Obrenovića izdvojeno je 10 miliona dinara, u Kondinoj ulici dva miliona, dok će se sa tri miliona izvršiti izmeštanje kanalizacije u krugu Kasarne.

Od poslova na vodovodnoj mreži, planirani su radovi na vodovodima Terazije-Volujac, Drežnik, Potpeć, Terazije-Buar krak Adžići, Zarići-Kačer, vodovod  u sistemu Lužnička dolina/Bjelotići i Karan, zatim Zmajevac-gravitacioni cevovod Ravni, Nikojevići, Bjelovac, Ravansko polje i Kaldrma, kao i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Ulici 4. puk u kasarni.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.