PREDSEDNIK SO ČAJETINA MILOJE RAJOVIĆ ZADOVOLJAN RADOM SKUPŠTINE U PRETHODNOJ GODINI

Rad SO Čajetina u 2016. godini bio je dobar i veoma efikasan, rekao je Miloje Rajović predsednik čajetinskog parlamenta. U ovoj godini održano je 11 sednica, od čega sedam u novom sazivu. Usvojen je i budžet opštine Čajetina za 2017. godinu u iznosu od 1.775.000.000 dinara. Osma sednica zakazana je za četvrtak 29. decembar, na kojoj će biti razmatrani planovi i programi javnih preduzeća.