VLASNICIMA PARCELA U RADNOJ ZONI SEVOJNO D PREDSTAVLJEN PROJEKAT URBANE KOMASACIJE

Vlasnicima parcela u radnoj zoni Sevojno D, predstavljen je projekat Urbane komasacije. Ovim projektom planirano je stvaranje odgovarajućih i infrastrukturno opremljenih građevinskih parcela kako za privatne, tako i za javne namene, a sve u skladu sa odredbama važećeg urbanističkog plana.