BUDŽETSKI REČNIK, SLOVO R

Rebalans, ili izmene i dopune, budžeta je promena Zakona o budžetu Republike Srbije, odnosno na nivou lokalnih samouprava, opština i gradova, odluke o budžetu grada ili opštine u toku budžetske godine. Rebalansom se menja i dopunjuje budžet i to, kako u povećavanju ili smanjenju prihoda ili, pak, rashoda, tako i u preraspodeli između aproprijacija. Te promene budžetskih pozicija uslovljene su njihovom dinamikom izvršenja koja se prati i usvaja šestomesečno i devetomesečno, odnosno posle polovine godine ili posle tri kvartala.
Račun finansiranja obuhvata primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja, te izdatke za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova.
Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru je registar koji vodi Uprava za trezor a sadrži podatke o ovim licima u javnom sektoru, kao i podatke koji se odnose na zaradu, odnosno platu, uvećanje zarade, dodatka na platu, naknadu, kao i druga primanja ovih lica.
Rezerva budžeta može biti tekuća ili stalna. Tekuća budžetska rezerva je deo planiranih prihoda koji se ne raspoređuje unapred, već se zadržava. Sredstva tekuće budžetske rezrve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaže da pozicije nisu bile dovoljne. Nadležni izvršni organ, Vlada na nivou Republike, odnosno Gradsko veće kada je u pitanju grad, donosi na predlog ministra iliti uprave nadležne za finansije, rešenje o upotrebi sredstava sa pozicije tekuće budžetske rezerve. Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda u otklanjanju vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, ekološke katastrofe i druge elementarne nesreće. Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 1,5% ukupnih prihoda za budžetsku godinu.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.