BUDŽETSKI REČNIK – SLOVO S

Sopstveni prihodi su oni prihodi koji svojim aktivnostima, prodajom robe i vršenjem usluga ostvare direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava.

Sistem upravljanja javnim finansijama je skup aktivnosti i postupaka koje uspostavljaju finansijsko jedinstvo u evidentiranju prihoda i primanja i rashoda i izdataka i izvršavanju rashoda korisnika budžeta čime se obezbeđuje integritet budžetskog sistema i njegovih ciljeva.

Sistem izvršenja budžeta je deo sistema upravljanja javnim finansijama su procesi i postupci koji se sprovode elektronskom komunikacijom sa Upravom za trezor, a kojima se izvršavaju rashodi i izdaci korisnika sredstava budžeta na republičkom ili lokalnom nivou, utvrđeni zakonom ili odlukom o budžetu, kao i njihovi rashodi i izdaci u periodu privremenog finansiranja.

Srednjoročni plan je sveobuhvati plan budžetskog korisnika koji sadrži detaljnu razradu svih programa, projekata i programskih aktivnosti za budžetsku godinu sa projekcijama za naredne dve godine, prema ciljevima i prioritetima utvrđenim za taj period. On služi i kao osnova za izradu obrazloženja finansijskog plana tog korisnika i izrađuje se u skladu sa uputstvom za pripremu budžeta.

Srednjoročni okvir rashoda je sastavni deo Fiskalne strategije kojom Vlada utvrđuje ukupan obim rashoda budžeta Republike prema utvrđenim prioritetnim oblastima finansiranja, obezbeđuje sveukupnu fiskalnu disciplinu i transparentnost procesa planiranja budžeta. On je osnov za definisanje srednjoročnih obima za planiranje i za izradu finansijskih planova budžetskih korisnika.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.