GRADSKA PREDUZEĆA POSLE TRI KVARTALA

Gradsko veće usvojilo je informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz godišnjih programa gradskih javnih i javno komunalnih preduzeća u prvih devet meseci ove godine. Prema podacima iz informacije, u ovom periodu nije došlo do poremećaja u njihovom radu, a osnovna karakteristika je da su sva preduzeća imala manje ostvarene prihode od planiranih, ali su istovremeno, imali i manje rashode, tako da su svi, sem Vodovoda, poslovali pozitivno. Vodovod je imao gubitak od 50 miliona dinara, a razlozi njegovog negativnog bilansa u ovom periodu su smanjenje cene vode za privredu, manja potrošnja vode i manji broj internih situacija od projektovanih.

Sva ostala preduzeća, koja je grad Užice osnovao radi obavljanja komunalnih delatnosti na svojoj teritoriji, poslovala su pozitivno. Radi se o ”Bioktošu”, ”Niskogradnji”, ”Gradskoj toplani Užice”, ”Dubokom”, ”Stanu”, ”Aerodromu Ponikve”, ”Velikom parku”, i u posmatranom periodu javnim preduzećima ”Gradska stambena agencija” i ”Direkcija za izgradnju”.

Broj zaposlenih radnika u svim javnim i javno komunalnim preduzećima u odnosu na plansku kategoriju je manji u ovom periodu. Ocena je da su sredstva za zarade isplaćena u skladu sa planskim kategorijama i da nije došlo do njihovog prekoračenja u posmatranom planskom periodu.

Zaključno sa krajem septembra dva javna preduzeća su kreditno zadužena, JKP Bioktoš sa 16.556.000,00 dinara i JKP Duboko Užice sa 65.987.000,00 dinara, dok ostala javna preduzeća nisu povukla kreditne linije.

Što se tiče subvencija, JP Veliki park realizovao je subvenciju od 30.082.000 dinara iz budžeta grada, a JKP Duboko, gde je planirana subvencija u iznosu od 103.906.000 dinara, ostvarena je u iznosu od 58.702.000 dinara.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.