Društvo

KONFERENCIJA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE NA NIVOU ZLATIBORSKOG OKRUGA

Srbija je jedna od 56 zemalja članica evro regiona Svetske zdravstvene orgaizacije, potpisnica Deklaracije 5. ministarske konferencije o životnoj sredini i zdravlju. Tim povodom danas je u našem kraju održan skup koji ima za cilj da se ukaže na ulogu lokalnih organa vlasti u daljem sprovođenju ovih procesa, jer nije samo regionalni nivo u obavezi da sprovodi ovaj dokument, već je veza sa lokalnim institucijama mnogo važnija kada je u pitanju proces sprovođenja ciljeva koji se tiču životne sredine.