ŠKOLA “MIODRAG V. MATIĆ” OBELEŽILA SVOJ DAN

Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Miodrag V. Matić obeležila je svoj dan. Učenici škole pripremili su prigodan program kome su pored roditelja prisustvovali predstavnici gradskog rukovodstva, Školske uprave Užice, Centra za socijalni rad, Kola srpskih sestara i brojnih donatora.