KOLIKO PENZIONERIMA ZNAČI JEDNOKRATNA POMOĆ OD 5.000 DINARA?

Juče je počela isplata jednokratne pomoći penzionerima u vrednosti od 5.000 dinara. Ovu pomoć će na račun dobiti oko 1.2 miliona penzionera, dok će nešto više od  500.000 penzionera dobiti novac u gotovini. Troškove poštarine plaća PIO fond i ti troškovi ne ulaze u pomoć od  5.000 dinara.