NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SPROVODI ANKETU POSLODAVACA

Nacionalna služba za zapošljavanje 1. novembra je počela da sprovodi Anketu poslodavaca kako bi se utvrdila njihova potreba za radnom snagom u tekućoj i narednoj godini. Na osnovu rezultata ankete kroz izradu nacionalnog plana za zapošljavanje unaprediće se aktivna polika zapošljavanja, kažu u ovoj službi.