Policija poziva građane da predaju nelegalno oružje

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane Srbije da od sutra predaju svoje nelegalno oružje mesno nadležnoj policijskoj stanici od 7 do 19 časova i da za to apsolutno nemaju niti krivično-pravno, niti prekršajno-pravnu odgovornost , kao ni obavezu da obrazlažu poreklo tog oružja, izjavila je za Tanjug Biljana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala MUP-a.

Predaja oružja ne mora da se prethodno najavi, istakla je ona, ali je potrebno da se oružje preda na takav način kako se ne bi uznemiravala javnost.

Ukoliko je vlasnik oružja preminuo, po Zakonu o oružju i municiji građani su obavezni da u vremenu od 45 dana od datuma kada je vlasnik preminuo predaju u mesnoj nadležnoj policijskoj stanici to isto oružje, tačnije po poslednjem prebivalištu vlasnika oružja.

Suština je i cilj ove legalizacije i naredbe koju je MUP dao da se oslobodimo tog ( nelegalnog ) oružja u što kraćem roku, jer su sve ove situacije pokazale da je toga bilo možda se ne bi dešavale ovakve stvari, istakla je Pjanović.

“Oružje se drži po posebnim pravilima, u sefovima, zaključano i takođe Zakon o oružju i municiji predviđa da osoba mora da ispunjava i tehničke uslove za držanje i čuvanje – da se čuva u sefovima, pod ključem ili sa šifrom, uvek odvojeno od municje, u delovima”, podsetila Biljana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala MUP-a.