Odbornici grada Užica usvojili treći rebalans budžeta

Na 21. sednici Skupštine grada Užica odbornici su usvojili 3. rebalans budžeta za 2022. godinu. Ovim rebalansom, budžet je uvećan za 26,7 miliona dinara, od čega će se najveći deo uložiti u tekuće popravke puteva i ulica. Odbornici su usvojili i devetomesečni izveštaj budžeta, takođe odbornici su dali saglasnost i na izmene godišnjeg programa poslovanja “Vodovoda” i “Stana” i izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Užice. Usvojen je i predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja kulture grada Užica za period 2024-2030, kao i predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Užica 2022-2027. Data je saglasnost i na predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti, za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Užica.