UŽICE: MOGUĆI PREKIDI U ISPORUCI TOPLOTNE ENERGIJE

Usled havarije na magistralnom gasovodu između Čačka i Užica moguć je poremećaj u snabdevanju gasom grada Užica a samim tim su mogući i poremećaji u snabdevanju toplotnom energijom grada ispred JKP Gradska toplana Užice. Ukoliko dođe do prekida u isporuci gasa toplana će se prebaciti na mazut kao alternativni energent.