Užice

NOVI KONTEJNERI ZA PRIMARNU SELEKCIJU OTPADA

Postavljanjem 160 plavih kontejnera za primarnu selekciju otpada, 10 žutih za staklo i 30 sivih kontejnera za mokru frakciju u užem gradskom jezgru grad Užice nastavlja sa razvojem projekta primarne selekcije otpada, jednog od najvažnijih u oblasti zaštite životne sredine. Prvi kontejneri već su postavljeni a podršku gradu u nameri da uspostavi ovaj sistem na teritoriji celog grada daje i Agencija za zaštitu životne sredine čiji je direktor Filip Radović posetio Užice.