PREDNOSTI DIGITALNE NASTAVE

Bajinobaštanka Anđelka Petrović,više godina radi kao profesor srpskog jezika u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu.U svom radu koristi savremene tehnologije,pa je za rad sa učenicima osvojila dva puta prve nagrade na konkursu “Digitalni čas”,koji svake godine raspisuje MInistarstvo telekomunikacija.Nedavno je svojim kolegama u Bajinoj Bašti   prezentovala načine digitalne nastave i preporučila da se i sami prijave na konkurs.