CRVENI KRST U NOVOJ VAROŠI POTPUNO SPREMNO DELUJU U SKLADU SA VANREDNOM SITUACIJOM

U skladu sa novonastalom situacijom poptuno spremno deluje  i organizacija Crvenog krsta u Novoj Varoši. Kao deo štaba za vanredne situacije oko 5 volontera svakodnevno je na usluzi svima jer kako navode oni su tu, prvenstveno za najstarije sugrađane ali i da odgovore drugim zadacima.