Društvo Užice

KAKO PRAVILNO VASPITATI DETE?

Nakon prve godine života kod deteta pored potreba javljaju se i želje. Roditelji treba da znaju koje želje treba ispuniti, a koje ne, ne bi li na pravi način postavili granice i okvire i na taj način vaspitali svoju decu. Prema mišljenjima psihologa, roditelji treba da rastu i razvijaju se sa svojom decom i na taj način odluče po kom modelu će ih vaspitavati, ali ono što je najvažnije jeste da ostaju dosledni postavljenjim granicama.