Priboj

5 MILIONA DINARA ZA ZADRUGE U PRIBOJU

Za podsticaj rada dve novoformirane, zemljoradničke i poljoprivredne zadruge na teritoriji opštine Priboj, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa, opština Priboj dodelila je ukupno 5 miliona dinara suvbvencionisanih bespovratnih sredstava iz opštinskog budžeta.