PRIBOJSKI ODBORNICI USVOJILI ODLUKU O OSNIVANJU CENTRA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE

32 tačke našle su se na dnevnom redu skupštinskog zasedanja u Priboju. Najveći deo odnosi se na izveštaje o radu ustanova kulture, sportskog centra kao i brojna kadrovska rešenja i izmene. Na ovoj sednici usvojene su tačke koje se odnose na formiranje Centra za usluge socijalne zaštite kao i odluka o održavanju manifestacije Sportske igre mladih.