Nova Varoš

KANCELARIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U NOVOJ VAROŠI ISPUNJAVA SVOJA OČEKIVANJA

Opština Nova Varoš jedna je od pet u Srbiji koja je krajem prošle godine dobila priznanje od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena a za doprinos i razvoj rodne ravnopravnosti u toj opštini. Otvaranje kancelarije, za tu namenu, jedan je od važnih koraka, a kako nam je rečeno sve više žena iz novovaroškog kraja koriste usluge i podršku koju upravo tu mogu dobiti.