Užice

VISINA POREZA NA IMOVINU NEĆE SE ZNAČAJNIJE MENJATI U ODNOSU NA PROŠLU GODINU

Visina poreza na imovinu neće se značajnije menjati u odnosu na prethodnu ističu u Odeljenju lokalne poreske adminidtracije, odakle grđane podsećaju da 14. februara ističe rok za plaćanje prve rate poreza za 2020. Iznos ove rate isti je kao i poslednje iz rešenja za prošlu godinu.