Gradske teme

ŠTA SU NAJVEĆI IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA U UŽICU?

Zimska i grejna sezona svake godine u Užicu donosi nove, stare probleme koji se odnose na kvalitet vazduha. Svakodnevna merenja pokazuju da Užičani godinama u tom periodu godine udišu nezdrav vazduh i postavlja se pitanje zašto je to tako i kako taj problem prevazici?. Istraživali smo šta su najveći uzroci zagađenja vazduha i da li mere koje realizuje lokalna samouprava daju neke rezultate.