Društvo

KOLIKO NAM INTERNET MOŽE BITI KORISTAN, A KOLIKO OPASAN?

Internet je danas nepresušni izvor informacija i ukoliko znamo da ga koristimo, možemo sebi olakšati svakodnevni život. Ipak, poznato je da ova globalna mreža ima i svoju tamnu stranu, gde svi mogu biti žrtve sa velikim posledicama. Osim zloupotrebe, sve je više  i zavisnika od interneta, a po mišljenju stručnjaka, rešenje za ove probleme je edukacija kako mladih, tako i roditelja.