PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE LAKO DOSTUPNE MLADIMA

Na svetskom, ali i na našem tržištu, svakim danom sve je više novih psihoaktivnih supstanci koje su uglavnom lako dostupne, više je i korisnika tih supstanci, a najviše zabrinjava podatak da se starosna granica sve niže spušta. Poslednji podaci govore da je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu najmlađi pacijent koji se lečio od posledica korišćenja psihoaktivnih supstanci imao samo 11 godina. Zbog svega navedenog roditelji i nastavnici posebnu pažnju moraju usmeriti na sve promene ponašanja kod dece i reagovati na vreme.