DODELA UGOVORA ZA NEZAPOSLENA LICA SA TERITORIJE OPŠTINE PRIJEPOLJE

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Prijepolje, organizovala je svečanu dodelu ugovora nezaposlenim licima kojima je odobrena subvencija za samozapošljavanje uz sufinansiranje sa Opštinom Prijepolje. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.