VELIKI BROJ ZAHTEVA GRAĐANA DOLAZI U SEKTOR KOMUNALNE INSPEKCIJE I KOMUNALNE POLICIJE

Veliki deo zahteva koji su prethodnih dana prosleđeni u “Sistem 48 sati” ranije je dolazio u sektor komunalne inspekcije i komunalne policije, odakle su prosleđivani nadležnim upravama i preduzećima. Zbog toga je ovaj sistem veoma dobro sredstvo da građane uputi i da im da transparentnu informaciju oko toga šta se dešava sa njihovim zahtevom, kaže Zoran Militarov načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu policiju. To će, dodaje,  komunalnim inspektorima i komunalnim policajcima u velikoj meri pomoći da pažnju usmere na delatnosti za koje su direktno nadležni.