TOV GOVEDA PO SISTEMU KRAVA-TELE

Postoje razni sistemi tova u govedarstvu, ali se posebno preporučuje sistem krava-tele koji predviđa držanje životinja na otvorenom. Na teritoriji opštine Čajetina za sada postoje dva poljoprivredna gazdinstva koja su započela uzgoj po ovom sistemu što ukazuje da je interesovanje za ovaj vid uzgoja za sada malo. Međutim, sve veća potreba za goveđim mesom kao i isplativost proizvodnje ostavljaju nadu da će ovaj sistem uzgoja u narednom periodu dobiti na značaju.