U BIBLIOTECI „LJUBIŠA R. ĐENIĆ“ ODRŽANO JE PREDAVANJE “SLOM NEMAČKE 1918.“

Povodom obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svetskog rata u Biblioteci „Ljubiša R. Đenić“ održano je predavanje “Slom Nemačke 1918.“ o propasti nemačkog carstva i dešavanjima u Prvom svetskom ratu autora Samira Aslanija, novinara i publiciste sa Zlatibora.