ODRŽANA RADIONICA ZA ŽENE KOJE SE BAVE ORGANSKOM I TRADICIONALNOM PROZIVODNJOM

Brendiranje proizvoda, nastup na internetu, izrada veb-sajta, plasman na domaće ali i inostrano tržište neke su od tema dvodnevne radionice za preduzetnice koje se bave tradicionalnom i organskom proizvodnjom u zapadnoj Srbiji. O ovim, ali i ostalim izazovima sa kojima se suočavaju u poslovanju, govorilo se u Požegi gde je u organizaciji Poslovnih žena Srbije, radionica održana.