GRAD UŽICE UČESTVUJE U RADNOJ GRUPI ZA SMANJENJE AEROZAGAĐENJA

Od bolesti izazvanih lošim kvalitetom vazduha po podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Srbiji godišnje umre 6.000 ljudi, zbog čega je neophodno, naročito u gradovima gde kvalitet vazduha nije zadovoljavajući, preduzeti određene mere koje će zajedno realizovati republičke i lokalne institucije. Radna grupa za smanjenje aerozagađenja je formirana od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, a u njenom radu učestvovaće i predstavnici grada Užica.