GRAD JAGAT, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Na planini Bić iznad Priboja već drugu godinu zaredom vrše se arheološka istraživanja srednjevekovnog grada Jagat. Radovi se izvode pod pokroviteljstvom Opštine Priboj, a i ove godine angažovan je veliki broj lica sa evidencije NSZ.