“ŽENE, MIR, BEZBEDNOST”

Fond socijalne i demokratske inicijative godinama sarađuje sa nadležnim ministarstvima na programu implementacije Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 – Žene, mir, bezbednost. Prva od tri fokus grupe održana je juče u Užicu.