DAN I SLAVA DEPONIJE “DUBOKO”

U prisustvu zaposlenih, predstavnika osnivača i brojnih gostiju, Dan i slavu preduzeća obeležilo je JKP “Regionalna deponija Duboko”. Od 2011. godine kada je počelo odlaganje čvrstog komunalnog otpada do danas, deponija je primila više od 490 hiljada tona otpada, ali je i dalje problem nepostojanje selekcije na mestu nastanka, na čemu će se u narednom periodu intezivno raditi. Radiće se i na rešavanju ostalih problema sa kojima se preduzeće suočava, kaže direktor Momir Milovanović.