17. OKTOBAR MEĐUNARODNI DAN SIROMAŠTVA

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, 17. oktobar, obeležava se u trenutku kada je veliki broj onih koji nemaju mogućnosti da zadovolje svoje osnovne životne potrebe i žive ispod granice siromaštva. U Srbiji ima 267.949 korisnika novčane socijalne pomoći, a u Užicu više od 1.000 njih nalazi se na evidencijia Centra za socijalni rad, kao korisnika nekog od vidova pomoći.