ORGANSKO PČELARSTVO

Zlatibor PSD sprovodi program razvoja privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji, koji finansira Vlada Švajcarske, sa ciljem podsticanja nezaposlenih mladih ljudi da započnu posao u organskom pčelarstvu. Njihovi predstavnici su zajedno sa firmom EKOSERT iz Beograda izvršili kontrolu dva organska pčelinjaka sa ukupno 100 košnica.