ASFALTIRANJE U MZ VOLUJAC

Asfaltiranjem još jednog kraka u dužini od 250 metara u zaseoku Gredačević, završava se asfaltiranje putnih pravaca u MZ Volujac koji su predviđeni planom za ovu godinu. Za postavljenje asfalta na 9 putnih pravaca u toj mesnoj zajednici izdvojeno je oko 4 miliona dinara.