PRIJEM BRUCOŠA NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU U UŽICU

69 studenata danas je započelo prvu akademsku godinu na Pedagoškom fakultetu u Užicu. Ne tako veliko interesovanje kandidata za smerove učitelj i vaspitač, vezuje se za niz drugih okolnosti na koje je teško uticati, ali ono što je sigurno, jeste kvalitetan rad i nastava koja se realizuje, posebno u manjim grupama.