REZULTATI ISTRAŽIVANJA DIGITALNE PISMENOSTI MLADIH SA HENDIKEPOM

U Užicu je održana info-sesija na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o digitalnoj pismenosti i aktivizmu mladih sa hendikepom. Zaključeno je da su mediji jedan od glavnih faktora u podizanju svesti društva o osobama sa invaliditetom.