ŽENE SA INVALIDITETOM IZ ZLATIBORSKOG OKRUGA UČESTVUJU U ANKETI O SEKSUALNIM I REPRODUKTIVNIM PRAVIMA

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom “IZ KRUGA VOJVODINA” u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija u Srbiji, nastavlja projekat prikupljanja podataka o iskustvima žena sa invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava. Istraživanje se sprovodi u okviru projekta Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji.