NOVI MOST U UŽICU

Izradom plana detaljne regulacije kotlarnice Međaj, osim projekta koji se odnosi na samu kotlarnicu i cevovod, planom je predviđena i gradnja novog infrastrukturnog mosta Kralja Aleksandra kojim će prolaziti toplovod, a koji će biti odmah pored postojećeg.