VRTIĆ NA BELOJ ZEMLJI BIĆE ZAVRŠEN DO PROLEĆA 2019.

5. jula počeli su radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta na Beloj Zemlji, koji je Grad Užice kupio 2012. godine za potrebe Predškolske ustanove Užice, odnosno za otvaranje vrtića u ovoj mesnoj zajednici. Ugovorom je predviđeno da izvođač radova, užička firma “CMP”, svoj deo posla završi u roku od 90 dana, nakon čega će uslediti opremanje i parterno uređenje. Očekivanja su da će vrtić sa radom početi do proleća naredne godine, sa kapacitetom od 100 dece.