OPŠTINA PRIBOJ UVELA VIDEO-NADZOR NA CELOJ SVOJOJ TERITORIJI

Opština Priboj jedna je od retkih opština u Srbiji koja je uvela 24-časovni video-nadzor na području cele opštine. Nadzorom je pokriveno područje od ulaska do izlaska iz grada, a zahvaljujući najsavremenijem sistemu omogućena je dobra komunikacija, kontrola nivoa buke i temperature, što će doprineti boljoj efikasnosti nadležnih u slučaju hitnih intervencija.