DOBRO POSLOVANJE KJP “ZLATIBOR” U 2018. GODINI

Zahvaljujući povećanom obimu posla na održavanju javnih površina i na izvođenju različitih građevinskih radova, kao i konstantnom porastu broja korisnika komunalnih usluga, KJP „Zlatibor“ već duže vreme posluje sa dobitkom. Ostvarene prihode usmerava ka nabavci mašina i opreme neohodne za unapređenje tehničkih i poslovnih kapaciteta.